Bc. Lucie Viková

Bachelor's thesis

Vývoj nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Development of Unemployment and Instruments of Active Labour-Market Policy
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je vývoj nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Práce přináší komplexní pohled na nezaměstnanost v jejím vývoji i v současném způsobu řešení tohoto problému, jednak v rovině dokumentů politiky zaměstnanosti EU a ČR, a jednak díky části státní politiky zaměstnanosti ČR – nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti. První část práce se věnuje tendencím, příčinám …viac
Abstract:
The topic of this bachelor work is the development of the unemployment and the implements of the active policies of employment. This elaboration brings the look at the unemployment in its development and in the contemporary way of the solution that problem, on one side in the documents of the policies of employment in EU and in the CR, on other side thanks the parts of the state policies of employment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedúci: Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta