Bc. Lucie MANGLOVÁ

Master's thesis

Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v zámoří

Jan Nepomuk Neumann's Legacy in the Overseas
Abstract:
Diplomová práce je věnována osobnosti Jana Nepomuka Neumanna a jeho působení na našem území a v zámoří. Práce je rozdělená do několika kapitol, z nichž mezi nejdůležitější patří kapitala věnovaná Neumannovu narození, mládí a studiím. Další významná kapitola se věnuje Neuměnnově činnosti v Americe, kde prožil většinu svého života. Pozornost je věnována také závěru jeho života a problematice jeho blahořečení …more
Abstract:
The thesis is devoted to Johann Nepomuk Neumann and his activity in our country and overseas. The thesis is divided into several chapters. The most important are capitals of Neumann's birth, youth and studies. Another important chapter is devoted Neumann's activities in America, where he spent most of his life. Attention is also observed to the end of his life, and the issue of his beatification and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MANGLOVÁ, Lucie. Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v zámoří. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Humanities Studies / European Cultural Studies