Mgr. Pavlína Pilařová

Diplomová práce

Připravenost klientů zařízení sociální péče pro jejich pracovní uplatnění

Setting up of clients from social care institution for their job placement
Anotace:
Anotace HERZÁNOVÁ, Pavlína. Připravenost klientů zařízení sociální péče pro jejich pracovní uplatnění: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra Speciální pedagogiky, 2008, 72 str. Vedoucí diplomové práce PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti klientů pobytového zařízení sociální péče na pracovní uplatnění v chráněných podmínkách …více
Abstract:
Annotation HERZÁNOVÁ, Pavlína. Readiness of clients from Institute of Social Care for their job placement: Diploma work. Brno: Masaryk univerzit, The Faculty of pedagogy, Chair of special pedagogy, 2008, 72 str. Leading of diploma thesisVedoucí PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. The diploma work deals with problems of readiness of mentally handicapped clients of the Institute of Social Care and their job …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta