Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Prefixy s významem negativním v současné francouzštině

Negative Prefixes in the present-day French
Anotace:
Cílem této práce je za použití odborné literatury popsat vlastnosti prefixů s významem negativním používaných v současné francouzštině. Poté zhodnotíme dodržování pravidel použití těchto prefixů a budeme studovat frekvenci jejich výskytu. K tomuto účelu použijeme metod frekvenční a korpusové analýzy. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, z nichž každá obsahuje několik podkapitol. V teoretické části …více
Abstract:
The aim of this work is to describe, with use of specialised literature, the characteristics of negative prefixes in present-day French. Then we will observe the correctness of observing the rules of application of these prefixes and study the frequency of their use. For this research, we will employ the methods of frequency and corpus analysis. This work is divided into two main parts and both contain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie. Prefixy s významem negativním v současné francouzštině. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mm0vyd mm0vyd/2
9. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 5. 2016
Bulanova, L.
10. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.