Pavlína HAŠKOVÁ

Master's thesis

Využití nástrojů štíhlé výroby pro zajištění efektivnějších logistických toků v podniku.

Using the tools of lean manufacturing to ensure more effective logistic flow in business.
Anotácia:
Práce, Využití nástrojů štíhlé výroby pro zajištění efektivnějších logistických toků v podniku se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části je stručně shrnut vývoj štíhlé výroby a vysvětlena její podstata. V následujících kapitolách jsou popsány nástroje štíhlé výroby a další koncepty, které štíhlou výrobu často doplňují a bývají aplikovány současně s ní. Praktická část zahrnuje …viac
Abstract:
The diploma thesis, Using the tools of lean manufacturing to ensure effective logistic flow in business, consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part of this thesis contains a brief description of the evolution of lean management and the clarification of fundamental principals of this concept. Consecutive sections are dedicated to the description of lean management tools and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Helena Michajlovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAŠKOVÁ, Pavlína. Využití nástrojů štíhlé výroby pro zajištění efektivnějších logistických toků v podniku.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Administration and Management