Mgr. Lucie Sedláčková

Diplomová práce

Dodržování principů work-life balance v organizacích neziskového sektoru

Respecting work-life balance principles in non-profit sector
Anotace:
Cílem práce je identifikovat nástroje slaďování pracovního a osobního života aplikované nestátními neziskovými organizacemi a vyhodnotit jejich stav. Toho se snaží dosáhnout prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů se zástupci jednotlivých organizací. Z analýzy vyplynulo, že mezi organizacemi ve vzorku lze pozorovat výrazné rozdíly v přístupu k WLB, od organizací nabízejících širokou paletu opatření …více
Abstract:
The goal of this thesis is to identify the measures of work and personal life reconciliation offered by non-governmental organizations and to evaluate their current status. This has been achieved through semi-structured interviews with representatives from each of the questi-oned organizations. The analysis proved that there are significant di-fferences in approach to WLB, ranging from organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta