Ing. Pavel Votava

Bachelor's thesis

Charakteristika hlavních oblastí činnosti Světové banky

Characteristics of main sphere activities of the World Bank
Abstract:
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj vznikla současně s Mezinárodním měnovým fondem po druhé světové válce jako dvě světové finanční instituce. V horizontu svého růstu si Světová banka vytvořila čtyři organizace, které se soustřeďují na podporu ekonomického rozvoje a zvyšování životní úrovně, zvláště v nejchudších oblastech rozvojového světa a společně se nazývají Skupina Světové banky. V současnosti …more
Abstract:
International Bank for Reconstruction and Development and International Monetary Fund were established after the end of World War II as two world financial institutions. The World Bank created four institutions, which focus on the support of economic development and increasing living standard especially in the poorest areas of the developing world. These institutions are called the World Bank Group …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: PhDr. Marie Hamplová
  • Reader: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní