Naděžda PRAŽSKÁ VENDOLSKÁ

Diplomová práce

Využití hudebních prvků při výuce francouzského jazyka

Using of musical tools during teaching French
Anotace:
Diplomová práce se věnuje propojení výuky francouzského jazyka a hudební výchovy. Cílem diplomové práce je nalézt prvky hudby v řeči a možnosti využití prvků hudby v procesu výuky cizího jazyka, konkrétně francouzštiny. Zatímco teoretická část nabízí především poznatky z oblasti jazykovědy a hledá společné prvky řeči a hudby, praktická část je jakýsi manuál zahrnující praktická cvičení, říkanky a písničky …více
Abstract:
Thesis deals with interconnection of the French language and music education. The aim of this thesis is to find the elements of music in speech and the possibility of using the elements of music in the process of learning a foreign language, namely French. While the theoretical part provides knowledge especially in the field of linguistics and looking for common elements of speech and music, the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 12. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRAŽSKÁ VENDOLSKÁ, Naděžda. Využití hudebních prvků při výuce francouzského jazyka. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta