Bc. Petr Mareška

Diplomová práce

ROC křivky v hodnocení kreditního rizika

ROC curves in the credit risk assessment
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme ROC křivkám. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z čehož poslední kapitola je věnována praktické analýze dat pomocí poznatků z teoretické části. V prvních dvou kapitolách si postupně zadefinujeme ROC křivku společně s oblastí pod ROC křivkou (AUC). Ukážeme si například vzorce pro intervaly spolehlivosti. Třetí kapitola je věnována implementaci ROC křivek do jazyka …více
Abstract:
In this thesis we study ROC curves. The work is divided into five chapters, while in the last one we analyze real data using theory from previous sections. In first two chapters we define ROC curve and area under the ROC curve (AUC). For example, we show formula for confidence intervals. In the next chapter, there is an implementation of ROC curves into R language. This function will be used for analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika