Milada Fáryová

Bachelor's thesis

Kriminalita mládeže

Criminality of Youths
Abstract:
Bakalářská práce se zabývala nejzávažnější problematikou a to kriminalitou nezletilých a mladistvých, jedná se o velmi citlivé téma, kterému by měla společnost věnovat velkou pozornost. Cílem bylo zmapovat stav trestné činnosti mladistvých, která trestná činnost je páchána nejčastěji, jaké jsou motivy a příčiny trestné činnosti. Práce byla rozdělena do části teoretické a praktické. První teoretická …more
Abstract:
The bachelor thesis dealt with one of the most serious problems of crime ? the crime of minors and adolescents. It is a very sensitive issue that the society should pay close attention to it. The aim of this work was to map the situation of juvenile crime, find the most often committed crime, its motives and causes. The work was divided into theoretical and practical parts. The first part dealt with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Blanka Králová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fáryová, Milada. Kriminalita mládeže. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN