Milada Fáryová

Bachelor's thesis

Kriminalita mládeže

Criminality of Youths
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývala nejzávažnější problematikou a to kriminalitou nezletilých a mladistvých, jedná se o velmi citlivé téma, kterému by měla společnost věnovat velkou pozornost. Cílem bylo zmapovat stav trestné činnosti mladistvých, která trestná činnost je páchána nejčastěji, jaké jsou motivy a příčiny trestné činnosti. Práce byla rozdělena do části teoretické a praktické. První teoretická …viac
Abstract:
The bachelor thesis dealt with one of the most serious problems of crime ? the crime of minors and adolescents. It is a very sensitive issue that the society should pay close attention to it. The aim of this work was to map the situation of juvenile crime, find the most often committed crime, its motives and causes. The work was divided into theoretical and practical parts. The first part dealt with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Blanka Králová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fáryová, Milada. Kriminalita mládeže. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN