David Sekáč

Bakalářská práce

Profesia manažéra v hotelierstve

The Profession of Manager in the Hotel Industry
Abstract:
SEKÁČ, David. The Profession of Manager in the Hotel Industry. [Bachelor´s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague: 2017. Total page numbers 54. The bachelor thesis deals with the problem of the profession of hotel manager. The aim of the thesis is to determine objective requirements for the manager. The theoretical part summarizes a relatively comprehensive view of the chosen …více
Abstract:
SEKÁČ, David. Profesia manažéra v hotelierstve. [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2017. Celkový počet strán 54. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou na tému profesia manažéra v hotelierstve. Cieľom práce je určiť objektívne požiadavky na manažéra. V teoretickej časti je zhrnutý relatívne ucelený pohľad na vybranú problematiku, keďže sa práca orientuje na pochopenie manažmentu, funkcie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví