Ivana IVANUŠIĆOVÁ

Bakalářská práce

The confrotation of traditional marketing with the Internet marketing in the company NWT Computer s. r. o.

The confrontation of traditional marketing with the Internet marketing in the company NWT Computer s. r. o.
Abstract:
The bachelor´s thesis is divided into two main parts theoretical and practical. The first one has been compiled on base of literature and it will compare the traditional marketing with the Internet marketing. It will describe advantages and disadvantages of these two types of marketing. The second part is practical. It will analyze the traditional and the Internet marketing in the company NWT Computer …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je členěná do dvou hlavních částí teoretické a praktické. První teoretická část je vytvořená na základě odborné literatury, kde se snažím zachytit přehled tradičního marketingu a srovnat ho s internetovým marketingem. V práci budou porovnány výhody a nevýhody obou typů marketingu. Ve druhé části tyto teoretické znaloti aplikuji na firmu NWT Computer s. r. o, a její divizi Patro …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: 13950

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IVANUŠIĆOVÁ, Ivana. The confrotation of traditional marketing with the Internet marketing in the company NWT Computer s. r. o.. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi