Bc. Diana Faltusová

Diplomová práce

Komparácia optimálnych výživových hodnôt v etapách života ženy

Comparison of optimal nutritional values in the stages of a woman's life
Abstract:
This Master´s dissertation is looking into nutritional values during the life of a woman. The main target is to compare the composition of optimal recommended nutritional values at the different periods of a woman´s life. Same goal is to create optimal variable diet, which comes up from the same basis. Thesis is based on a hypothesis, in which I suppose that there is an ideal diet for women, which …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá nutričnými hodnotami počas života ženy. Cieľom práce je porovnať zloženie odporúčaných optimálnych výživových hodnôt v rôznych etapách života ženy a tiež zostaviť optimálny variabilný jedálniček, ktorý vychádza z rovnakých základov. Táto práca je založená na hypotéze, v ktorej sa domnievam, že existuje ideálny jedálniček pre ženy, ktorý je použiteľný vo všetkých etapách jej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/sm5s5/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Práce na příbuzné téma