Monika Bednářová

Diplomová práce

Ochota k Organizational Citizenship Behavior v závislosti na stylu vedení a sociální atmosféře v organizaci

Willingness to Organizational Citizenship Behavior depending on the management style and the social atmosphere of the organization
Anotace:
Tato práce má za cíl zjistit míru přítomnosti projevů Organizational Citizenship Behaviour (OCB) na daném pracovišti v souvislosti s potenciálním vlivem stylu vedení a sociální atmosféry v organizaci. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření v organizaci X. Ke sběru dat byly použity standardizované metody poskytnuté vedoucí práce. Styl vedení byl zjišťován pomocí dimenzí Charismatické chování, …více
Abstract:
The aim of this thesis is to investigate the presence of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the workplace in relation to the potential influence of leadership style and social atmosphere in the organization. The research was carried out in the form of a survey questionnaire in the organization X. Standardized methods provided by the supervisor of this thesis were used for data collection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Miloslava Hiršová
  • Oponent: Martina Bohuslavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79003