Bc. Sabina Krajčušková

Bakalářská práce

Role hudby ve hnutí za občanská práva v 50. a 60. letech 20. století v USA

The Role of Music in the Civil Rights Movement in the 1950s and 1960s
Anotace:
Práce se zabývá rolí hudby v Hnutí za lidská práva ve Spojených státech amerických v 50. a 60. letech 20. století. Studie se zaměřuje na teorii nových sociálních hnutí a snaží se analyzovat hudbu a její roli v mobilizačních a komunikačních strukturách. Rovněž se snaží analyzovat hudbu jako prvek, jež se významně podílel na tvorbě kolektivní identity aktérů hnutí.
Abstract:
In the bachelor thesis the role of music in the Civil Rights Movement in the United States in the 50s and 60s in the 20th century goes under examination. The study focuses on the theory of new social movements and analyzes the music and its role within the structures of mobilization and communication. Furthermore it examines the music as a key factor that contribued significantly to the formation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Hušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií