Eva Holíková

Bakalářská práce

The Depiction of Women in Selected Works by Women Writers of the Beat Generation

The Depiction of Women in Selected Works by Women Writers of the Beat Generation
Abstract:
This bachelor's thesis aims to analyze women's roles in the American 1950s and 1960s society and compare them with female characters in selected works by women writers of the Beat Generation. The theoretical part defines historical and cultural background and the Beat Generation. The practical part analyses the novel by Joyce Johnson Come and Join the Dance and compares it with the general conditions …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat postavení žen v americké společnosti v období padesátých a šedesátých let dvacátého století a porovnat je s postavami v dílech vybraných autorek beatnické generace. Teoretická část definuje historické a kulturní pozadí a Beatnickou generaci. Praktická část analyzuje postavení žen v americké společnosti a hnutí beatníků v románu Joyce Johnson Come and Join the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Daniel Paul Sampey, MFA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holíková, Eva. The Depiction of Women in Selected Works by Women Writers of the Beat Generation. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe