Vlasta Rolet

Bakalářská práce

Komunikace v bilingvní rodině

Bilingual Family Communication
Anotace:
Bilingvismus, tj. schopnost jedinců získávat a udržovat si znalost více než jednoho jazyka, ovlivňuje mnoho faktorů. Tato studie se zabývá komunikací v česko-francouzské bilingvní rodině. Analyzovány jsou přepisy dvou rozhovorů nahraných v domácím prostředí. V prvním spolu hovoří především partneři, v druhém celá rodina, tj. i dcera a syn. Analýza potvrzuje mnoho poznatků z odborné literatury, které …více
Abstract:
There are many factors having impact on bilingualism, which is the ability of individuals to acquire and maintain knowledge of more than one language. This study is focused on communication in a Czech and French bilingual family. The analysed material consists of two recorded conversations. There is mainly conversation of parents in the first recording. The second one includes all the members of family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk

Práce na příbuzné téma