Mgr. Dita Bičanovská

Bakalářská práce

Positioning Strany zelených ve volbách do PSP ČR 2010

Green Party Positioning before Elections 2010
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou politického positioningu, tedy umísťováním politických subjektů na politickém trhu. První část práce se zaměřuje na teoretické představení positioningu a jeho principů, především vycházejících z marketingového konceptu diferenciace. Ve druhé části práce je analyzován positioning Strany zelených před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a to s použitím …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with a problem of political positioning, which means positioning of political parties in the political market. The first part of the thesis focuses on a theoretical presentation of positioning and its principles, particularly based on marketing concept of differentiation. In the second part of the thesis there is analysed Green Party positioning before parliamentary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Kneblová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Politologie