Theses 

Politický Brand. Analýza mentálních map vnímání značky "Evropská unie" prvovoliči – Mgr. Lukáš Pazourek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Lukáš Pazourek

Bakalářská práce

Politický Brand. Analýza mentálních map vnímání značky "Evropská unie" prvovoliči

Political brand. Perception of brand "European union" by analyzing first voters' mental maps

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjištění, jak je značka Evropská unie vnímána prvovoliči. V první, teoretické, části je představen brandingový přístup spolu s jeho možným využitím v politologii a zároveň jakými způsoby lze značky zkoumat ve vztahu k praktické části této práce. V té je proveden výzkum mezi prvovoliči, k němuž jsou využity tzv. mentální mapy. Ty jsou sestrojeny samotnými respondenty, následně vyhodnoceny autorem a poté využity pro popsání a porovnání toho, jak značku Evropská unie vnímají příznivci a odpůrci EU z řad prvovoličů.

Abstract: The aim of this work is to determine how the brand „European union“ is perceived by the first-time voters. In the first theoretical part the branding approach is introduced together with its potential use in Political Science. Also in this part the ways in which brands can be examined in relation to the practical part are described. The practical part is survey among first-time voters with using mental maps. Mental maps are constructed by respondents themselves, then subsenquently evaluated by the author and finally the maps are used to describe and compare how supporters and opponents of EU perceive the brand „European union“.

Klíčová slova: Značka, politická značka, hodnota značky, Evropská unie, mentální mapy, asociace značky, brand, political brand, brand equity, European union, mental maps, brand associations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:58, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz