Petr KVÍTEK

Master's thesis

Postavení národnostních menšin dle Listiny se zaměřením na postavení ESLP

The status of ethnic minorities by the Charter with a focus on the status of the ECHR
Abstract:
Diplomová práce pojednává o postavení menšin v kontextu Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva. Práce se zaměřuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a imlementaci mezinárodních závazků do právního řádu České republiky.
Abstract:
The thesis deals with the position of minorities in the context of the Council of Europe and the European Court of Human Rights. The work focuses on the jurisprudence of the European Court of Human Rights and imlementaci international obligations into Czech law.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2011
Identifier: 37298

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KVÍTEK, Petr. Postavení národnostních menšin dle Listiny se zaměřením na postavení ESLP. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická