Kristýna KUČEROVÁ

Bakalářská práce

Informovanost matek o specifikách ošetřovatelské péče u nezralých novorozenců

Awareness of mothers about the specifics of nursing care for premature infants
Anotace:
Bakalářská práce na téma ?Informovanost matek o specifikách ošetřovatelské péče u nezralých novorozenců? se zabývá mírou informovanosti a zapojení matek do ošetřovatelské péče o jejich předčasně narozené děti. Zjišťovala jsem, zda matky zapojují do ošetřovatelské péče své partnery, odkud nejčastěji čerpají informace o jejich dítěti a také spokojenost matek s personálem a organizací nemocnice. Zajímala …více
Abstract:
Bachelor thesis on ,,Awareness of mothers about the specifics of nursing care for premature infants? are concerned with the level of awareness and involvement in nursing mothers care for their premature babies. I investigated whether mothers involved in the nursing care of their partners, where they often receive information about their child and maternal satisfaction with hospital personnel and organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Chrásková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Kristýna. Informovanost matek o specifikách ošetřovatelské péče u nezralých novorozenců. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka