Bc. Stanislav Kašpar

Bakalářská práce

Studium kinetiky adsorpce na práškovém aktivním uhlí

Kinetics Study of Adsorption on Powdered Activated Carbon
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou adsorpce nežádoucích látek z kapalné fáze na práškovém aktivním uhlí. V rešeršní části jsou uvedeny některé nejčastěji používané kinetické modely sloužící k popisu adsorpce na práškovém aktivním uhlí. V experimentální části byla zkoumána sorpční kapacita práškového aktivního uhlí, rovnovážné údaje a kinetický průběh adsorpce.
Abstract:
This bachelor work deals with the study of pollutants adsorption from aqueous phase on powdered activated carbon. Aricles search summarises the most used kinetic models used for description of adsorption on powdered activated carbon. Sorptive capacity and adsorption kinetics were studied in experimental part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Hana Jiránková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašpar, Stanislav. Studium kinetiky adsorpce na práškovém aktivním uhlí. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie