Lucie KUBIŠOVÁ

Bakalářská práce

Tvorba dokumentů fiktivního obchodního případu (poptávka, nabídka, kupní smlouva)

Document creation of a fictitious business case (demand, supply, purchase contract)
Anotace:
Tato bakalářská práce je ve větší míře zaměřena na odborný překlad. Je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá odborným stylem, se kterým velice úzce souvisí styl administrativní. Zaměřuje se také na používání termínů a terminologie, a na základní problémy odborného překladu. V jednotlivých podkapitolách se seznámíme s podnikatelským záměrem a problematikou firemního …více
Abstract:
This bachelor thesis is mainly focused on scholarly translation. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretic part deals with scholarly style which is connected with administrative style. It is also focused on using terms and terminology and on basic problems with scholarly translation. In separate chapters we discuss business plan and problematics of company logo and we figure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBIŠOVÁ, Lucie. Tvorba dokumentů fiktivního obchodního případu (poptávka, nabídka, kupní smlouva). Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obchodní ruština