Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D.

Disertační práce

Funkční analýza genetických variant v genech asociovaných s rozvojem glykotoxického poškození

Functional analysis of genetic variants in genes associated with glycotoxic injury
Anotace:
Úvod. Diabetes mellitus je syndrom charakterizovaný hyperglykemií v důsledku absolutního či relativního deficitu inzulinu. Navzdory stále lepší diagnostice a terapii diabetu zůstává faktem, že pacienti všech forem diabetu jsou ohroženi rizikem sekundárního poškození cévního a nervového systému, ledvin a retiny. Souhrnně můžeme všechna tato s diabetem asociovaná poškození shrnout jako pozdní komplikace …více
Abstract:
Background. Diabetes mellitus is a syndrome characterized by hyperglycaemia resulting from an absolute or relative insulin deficiency. Despite continuously improving diagnosis and therapy diabetics (both type 1 and 2) are at risk of secondary damage of the vascular and nervous system, the kidneys and retina (collectively denoted as a late diabetic complication). (Im)balance between „glycotoxic“ and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 3. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie