Mgr. Ivan Nečas

Bakalářská práce

Informační systém advokátní kanceláře

Infromation system of layer office
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyze and create an intranet information system of a lawyer's office. This system would make electronic registration of documents possible and support individual work tasks of the chosen lawyer's office by using the current ICT and available open-source software.
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat a vytvořit intranetový informační systém pro advokátní kancelář, který by umožnil elektronickou evidenci dokumentů a v co najvětší míře podporoval jednotlivé pracovní činnosti vybrané advokátní kanceláře s využitím součaných ICT a dostupného "open source" software.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Matěj Štefaník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika