Bc. Zdeňka Pechačová

Diplomová práce

Didaktické hry na ZŠ speciální pro žáky se středně těžkou mentální retardací

Educational games at the special primary school for pupils with a middle hard mental retardation
Anotace:
PECHAČOVÁ, Z. Didaktické hry na ZŠ speciální pro žáky se středně těžkou mentální retardací. Diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita, 2012. 78 s. Diplomová práce se zabývá didaktickou hrou v edukačním procesu u žáků se středně těžkou mentální retardací v ZŠ speciální. Cílem diplomové práce je analýza didaktické hry a její uplatnění při výuce žáků se středně těžkým mentálním postižením v ZŠ speciální …více
Abstract:
PECHAČOVÁ, Z. Educational games at the special primary school for pupils with a moderate mental retardation. Diploma thesis, Brno: Masarykova univerzita, 2012. 78 s. The thesis deals with didactic game in the educational process of pupils with moderate mental retardation in special elementary school. The goal of the thesis was the analysis of didactic game and its usage during education of pupils with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta