Bc. Jana Beskydová

Diplomová práce

Zimbardova koncepce hrdinství jako útěku z komfortní zóny ve srovnání s Heideggerovým pojetím autentického bytí

Zimbardo's concept of Heroism as an Escape from the Comfort zone compared with Heidegger's concept of Autentic Being
Anotace:
Tato práce se zabývá konfrontací Heideggerova pojetí autentického a modu bytí s koncepcí hrdinství jako útěku z komfortní zóny. Filosofický základ práce tvoří Heideggerovo dílo Bytí a čas, psychologickou opozici tvoří psychologická praxe prof. Philipa Zimbarda, kterou čerpám z jeho díla Lucifer's Effect. Zimbardo se jakožto sociální psycholog zabývá zkoumáním, proč jsou k sobě lidé lhostejní a zlí …více
Abstract:
This work consists of the confrontation of Heidegger's concept of an authentic mode of being and the concept of heroism as an escape from the comfort zone. The philosophical basis of this thesis is underpinned by the work Heidegger's Being and Time. Psychological opposition consists of psychological practice of prof. Philip Zimbardo and his work Lucifer's Effect. Zimbardo, as a social psychologist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beskydová, Jana. Zimbardova koncepce hrdinství jako útěku z komfortní zóny ve srovnání s Heideggerovým pojetím autentického bytí. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie