Bc. Jana Beskydová

Master's thesis

Zimbardova koncepce hrdinství jako útěku z komfortní zóny ve srovnání s Heideggerovým pojetím autentického bytí

Zimbardo's concept of Heroism as an Escape from the Comfort zone compared with Heidegger's concept of Autentic Being
Abstract:
Tato práce se zabývá konfrontací Heideggerova pojetí autentického a modu bytí s koncepcí hrdinství jako útěku z komfortní zóny. Filosofický základ práce tvoří Heideggerovo dílo Bytí a čas, psychologickou opozici tvoří psychologická praxe prof. Philipa Zimbarda, kterou čerpám z jeho díla Lucifer's Effect. Zimbardo se jakožto sociální psycholog zabývá zkoumáním, proč jsou k sobě lidé lhostejní a zlí …more
Abstract:
This work consists of the confrontation of Heidegger's concept of an authentic mode of being and the concept of heroism as an escape from the comfort zone. The philosophical basis of this thesis is underpinned by the work Heidegger's Being and Time. Psychological opposition consists of psychological practice of prof. Philip Zimbardo and his work Lucifer's Effect. Zimbardo, as a social psychologist …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Beskydová, Jana. Zimbardova koncepce hrdinství jako útěku z komfortní zóny ve srovnání s Heideggerovým pojetím autentického bytí. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / field:
Philosophy / Philosophy