Bc. Annamária Kundriková

Master's thesis

Vizualizace kvality geografických dat

Spatial data quality visulization
Abstract:
The diploma thesis is focused on the visualization of the quality of spatial data. The main goal of this work was to verify the suitability of graphical variables for visualization of uncertainty, based on the results of testing in the study Visual Semiotics & Uncertainty Visualization: An Empirical Study [MACEACHREN A KOL., 2012] and answer the question: Is it possible to apply the given visualizations …more
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vizualizaci kvality prostorových dat. Hlavním cílem práce bylo ověření vhodnosti grafických proměnných pro vizualizaci nejistoty, na základě výsledků testování ve studii Visual Semiotics & Uncertainty Visualization: An Empirical Study [MACEACHREN A KOL., 2012] a odpovědět na otázku: Je možné dané vizualizace aplikovat na evropského uživatele? Řešení problematiky bylo …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta