MgA. Veronika Morávková

Diplomová práce

Hlas - použití hlasu, hlasové poruchy a jeho rehabilitace

The voice – the voice using, disorders of voice and his rehabilitation
Anotace:
Diplomová práce „ Hlas – použití hlasu, hlasové poruchy a jeho rehabilitace“ pojednává o správném a nesprávném fungování hlasu. Dále popisuje jeho vývoj, rozdělení a používání mluvního a zpěvního hlasu. Důsledkem nesprávného používání hlasu uvádí vzniklé poruchy hlasu a následnou léčbu a rehabilitaci hlasu. Součástí práce budou rehabilitační cvičení, z vlastné zkušenosti, které se mnou podstoupila …více
Abstract:
Diploma thesis "The voice - using the voice, voice disorders and rehabilitation". Discusses the correct and incorrect functioning voice. It also describes the development, distribution and use of speaking and singing voice. The result of incorrect use of voice indicates faults that voice and follow-up treatment and rehabilitation of voice. Part of the work will rehabilitative exercises from my own …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Karel Hegner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/clks9/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Muzikálové herectví