MgA. Veronika Morávková

Master's thesis

Hlas - použití hlasu, hlasové poruchy a jeho rehabilitace

The voice – the voice using, disorders of voice and his rehabilitation
Abstract:
Diplomová práce „ Hlas – použití hlasu, hlasové poruchy a jeho rehabilitace“ pojednává o správném a nesprávném fungování hlasu. Dále popisuje jeho vývoj, rozdělení a používání mluvního a zpěvního hlasu. Důsledkem nesprávného používání hlasu uvádí vzniklé poruchy hlasu a následnou léčbu a rehabilitaci hlasu. Součástí práce budou rehabilitační cvičení, z vlastné zkušenosti, které se mnou podstoupila …more
Abstract:
Diploma thesis "The voice - using the voice, voice disorders and rehabilitation". Discusses the correct and incorrect functioning voice. It also describes the development, distribution and use of speaking and singing voice. The result of incorrect use of voice indicates faults that voice and follow-up treatment and rehabilitation of voice. Part of the work will rehabilitative exercises from my own …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Karel Hegner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/clks9/