Mgr. Petra Řezníčková-Podloučková, Ph.D.

Disertační práce

Využití technik pokročilé konfokální mikroskopie a FRAP analýzy při studiu struktury a dynamiky chromatinu

How to use an advanced confocal microscopy and FRAP analysis for study of chromatin structure and dynamics
Anotace:
Tato dizertační práce je zaměřena na studium struktury a funkce interfázních jader. Sledována byla zejména dynamika jaderných proteinů HP1, 53BP1, BMI1, a UBF. Experimenty byly prováděny převážně u myších embryonálních fibroblastů, u neozářených buněk a u buněk vystavených účinkům UVA nebo γ-záření. Toto záření vyvolává různé druhy poškození DNA. Správný průběh opravy poškozené DNA je základním a nezbytným …více
Abstract:
This thesis is focused on the study of the structure and function of interphase cell nucleus. We monitored dynamics of nuclear proteins HP1, 53BP1, BMI1, and UBF. Experiments were mainly performed with the use of mouse embryonic fibroblasts, with non-irradiated cells and with cells exposed to UVA or γ-irradiation. Various radiation sources induce different types of DNA damage. The optimal repair of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 4. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Kubát, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika