Olga Dvořáková

Diplomová práce

Zpracování havarijní dokumentace pro zónu havarijního plánování úložiště propan–butanu

Preparation of Emergency Documentation for the Emergency Planning Zone around a Propane and Butane Storage Facility
Anotace:
DVOŘÁKOVÁ, O., Zpracování havarijní dokumentace pro zónu havarijního plánování úložiště propan-butanu, Ostrava 2011, Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava, Studijní obor: Bezpečnostní plánování, Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová práce se zabývá prevencí a připraveností na závažné průmyslové havárie, seznamuje …více
Abstract:
DVOŘÁKOVÁ, O., Preparation of Emergency Documentation for the Emergency Planning Zone around a Propane and Butane Storage Facility. Ostrava 2011. Faculty of Safety Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava, Brand of study: Safety Planning, Supervisor of thesis: doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. This thesis deals with prevention and preparedness for major industrial accidents, acquaints readers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Marek Smetana
  • Oponent: Danuše Kratochvílová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování