Mgr. Kamila Příhodová

Diplomová práce

Dispoziční zásada v civilním sporném řízení

Principle of Disposition in Civil Contentious Proceedings
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na rozbor jedné z nejdůležitějších zásad civilního řízení soudního, a to zásady dispoziční. Diplomová práce se dělí na dvě hlavní části, v první části se zabývá obecným definováním dispoziční zásady a jejím vývojem až po její vymezení v moderním procesu. V druhé části se práce věnuje projevům dispoziční zásady v jednotlivých institutech civilního sporného řízení, jejich …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with one of the most significant principles of civil procedure, principle of disposition. It is divided into two main parts. The first part deals with general definition of disposition principle, it´s development and it´s demarcation in modern process. The second part is dedicated to a manifestation of disposition principle in individual institutions of civil contentious …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslav Hrdlička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta