Voislav Stojanovski, LL.M.

Disertační práce

Towards Harmonized Standards for Pre-trial Detention Procedures Throughout the European Union

Towards Harmonized Standards for Pre-trial Detention Procedures Throughout the European Union
Anotace:
Tématem této doktorské disertační práce je problematika vyšetřovací vazby jakožto nástroje vymahatelnosti trestního práva a to v kterékoliv zemi. Vyšetřovací vazba znamená dobu mezi zadržením podezřelého na základě soudního příkazu a odsouzením. Dále také zahrnuje dobu po odsouzení za předpokladu, že obvinění čekají na rozsudek nebo potvrzení uznání viny či rozsudku. Zvláštní důraz je kladen na procedurální …více
Abstract:
This doctoral dissertation addresses the issue of pre-trial detention as a criminal justice tool for enforcement of the criminal law in any given state. Pre-trial detention covers the period of detention of a suspected offender ordered by a judicial authority prior to conviction. It also includes any period of detention after conviction whenever persons await either a sentence or the confirmation of …více
 

Keywords

Pre-trial detention deprivation of liberty alternatives to pre-trial detention presumption of innocence principle against self-incrimination right to information regarding the charges right to remain silent right to assistance of legal counsel right to release pending trial danger of flight interference with the course of justice prevention of crime preservation of public order safety of the person under investigation length of pre-trial detention competent independent and impartial tribunal established by law equality of arms self-representation right to assistance by a lawyer right to interpretation and translation adequate time and facilities for the preparation of the defense summoning and examination of witnesses cross-border gathering of evidence compensation for unlawful detention vulnerable groups. Vyšetřovací vazba zbavení svobody náhradní opatření presumpce neviny zásada zákazu sebeobviňování právo být informován ve věci trestních sazeb právo nevypovídat právo na právního zástupce právo být vyšetřován na svobodě riziko útěku možnost narušení průběhu vyšetřování prevenci zločinů zachování veřejného pořádku bezpečí vyšetřované osoby délka vyšetřovací vazby trestněprávní řízení před ustanovením příslušného nezávislého nezaujatého soudu princip rovnosti zbraní právo na sebezastoupení právo na překlad a tlumočení právo na dostatečného času a prostředků na přípravu obhajoby předvedení a vyslechnutí svědků přeshraniční shromažďování důkazů právo na kompenzaci za neoprávněné zadržení ohrožené skupiny.
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 4. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., JUDr. Světlana Kloučková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta