Ing. Radka Soukupová, MBA

Bachelor's thesis

Plot ve světle platné právní úpravy

Legal Regulation of a Fence
Abstract:
Práce se popisuje oplocení ve své fyzické rovině a to z pohledu práva soukroného i veřejnoprávního. Práce odpovídá na otázky: kdy musí vlastník pozemek oplotit a kdy se naopak oplocení musí zdržet.
Abstract:
The Bachelor thesis oulines the fencing options, while it discusses its nature from a perspective of both private and public law. The thesis questions the situations when the owner of the property is obliged to put a fence up and when the owner should refrain from doing so.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 1. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta