Mgr. Lenka Fričová

Diplomová práce

Medzinárodné adopcie podla Haagskeho dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzinárodnom osvojení

The International Adoptions in Accordance with the Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption
Anotace:
Cieľom tejto práce je okrem poskytnutia základného prehľadu o procese sprostredkovania medzinárodného osvojenia podľa Haagskeho Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzinárodnom osvojení, poukázať najmä na citlivosť témy medzinárodného osvojenia, ktoré môže na jednej strane ponúknuť životnú šancu vyrastať v rodine deťom, o ktoré je menší záujem v rámci národného systému osvojenia, na druhej strane …více
Abstract:
The aim of this work is besides providing a basic overview about the process of mediation of intercountry adoption in accordance with the Hague Convention on International Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption to highlight especially the sensitiveness of the subject of intercountry adoption. On the one hand intercountry adoption can namely offer children without …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta