Bc. Jiří KRB

Diplomová práce

Pay Per Click reklama a její efektivnost v prostředí českých organizací

Pay per click advert and its effectivity in Czech organizations
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací PPC kampaní pro e-shop Houdek.cz. V práci jsou nejprve popsány jednotlivé nástroje internetového marketingu, které jsou spjaty s PPC systémy. Poté jsou představeny dva přední PPC systémy v České republice, Google AdWords a Sklik. Je popsána jejich struktura, nastavení a princip fungování. Dále jsou představeny typy PPC kampaní a formáty PPC inzerátů …více
Abstract:
Presented dissertation is dealing with proposal and realization PPC campaign for e-shop houdek.cz In dissertation are described at first individual tools of internet's marketing which are connected to PPC systems. Then there are introduced two leading PPC systems in the Czech Republic: Google AdWords and Sklik. It is described their structure, settings and principle of operation. There are also introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRB, Jiří. Pay Per Click reklama a její efektivnost v prostředí českých organizací. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management