Kateřina SEIDLEROVÁ

Diplomová práce

Der Vater-Tochter-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Mein Vater und andere Betrüger" von Milena Moser/ Generační konflikt mezi otcem a dcerou v německy psané literatuře na příkladu románu "Mein Vater und andere Betrüger" Mileny Moser

The father-daughter generation conflict in German speaking literature on example of the novel "Mein Vater und andere Betrüger" by Milena Moser
Abstract:
The focus of this diploma thesis is the father-daughter generation conflict in German speaking literature. The question is, which role in life of a daughter engages the father, what is the shape of their relationship like and how is the topic dealt by German writing female authors. The aim of the thesis is to point out the importance of the relationship between fathers and daughters in German speaking …více
Abstract:
Těžištěm diplomové práce je generační konflikt ve vztahu otce a dcery v německy psané literatuře. Zodpovězena má být především otázka, jakou roli v životě dcery zaujímá její otec, jakou podobu může mít vztah mezi otcem a dcerou a jak se s tématem vyrovnávají německy píšící autorky. Cílem práce je poukázat na důležitost vztahu otce a dcery v německy psané ženské literatuře a nastínit způsoby uchopení …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012
Zveřejnit od: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEIDLEROVÁ, Kateřina. Der Vater-Tochter-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Mein Vater und andere Betrüger" von Milena Moser/ Generační konflikt mezi otcem a dcerou v německy psané literatuře na příkladu románu "Mein Vater und andere Betrüger" Mileny Moser. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ