Filip Emmer

Bakalářská práce

Big Data v cestovním ruchu

Big Data in travel and tourism
Anotace:
Předmětem bakalářské práce: „ Big data v cestovním ruchu“ je analyzovat trendy ve využití big dat v cestovním ruchu a názorně demonstrovat toto využití. V první části je obsažen popis big dat , jednotlivé typy, jejich charakteristiky a zdroje. Druhá část představuje prostředí, ve kterém je proveden samotný výzkum, který je následně obsahem třetí části, kde je uplatněna metoda sentimentální analýzy …více
Abstract:
The aim of the submitted thesis: “Big data in tourism” is to analyze trends in use of big data in tourism and to prove its usefulness. First part is focused on desribing big data, types of big data, their characteristics and sources. Second part introduces enviroment, in which is whole research conducted, which is content of the third part, where is used method of sentiment analysis to get customer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch

Práce na příbuzné téma