Daniela FIGELOVÁ

Bakalářská práce

Edukační činnost porodní asistentky u žen s inkontinencí

An educational activities of midwives in women with incontinence
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a zrealizovat edukační jednotku pro ženy trpící inkontinencí. Prostřednictvím vstupního testu před edukací a výstupního testu 2 měsíce po edukaci zjistit, zda jsou ženy informovány ve všech oblastech této problematiky. Na základě zjištěných deficitních znalostí byl vytvořen edukační materiál. Metodika: Se souhlasem zdravotnického zařízení byly osloveny tři …více
Abstract:
Aim: The aim of the bachelor thesis was to create and put an educational unit for the women suffering from incontinence into practice. It was necessary to ascertain by means of an entrance test before the education and a final test two months after the education if women were informed in all branches of this problem. An educational document was created on the basis of ascertained deficit knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Drgová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIGELOVÁ, Daniela. Edukační činnost porodní asistentky u žen s inkontinencí. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta