Bc. Martina Rajnicová

Diplomová práce

Vplyv tieňovej ekonomiky na zdaňovanie práce v hoteliérstve a gastronómii

The Impact of the Shadow Economy on Labour Tax in the Hotel and Gastronomy Industries
Abstract:
This master´s dissertation deals with shadow economy and its impact on taxation of work in the hotel and gastronomy. Addresses the issue of unofficial income, tax, social security contributions and contributions to health insurance. In the analytical part are characterized the main examples of the shadow economy in the industry and the ways of their regulation. Furthermore, the analytical part focuses …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá tieňovou ekonomikou a jej vplyvom na zdaňovanie práce v hoteliérstve a gastronómii. Rieši problematiku neoficiálnych príjmov, dane, príspevky na sociálne zabezpečenie a odvody do zdravotnej poisťovne. V analytickej časti sú charakterizované hlavné príklady tieňovej ekonomiky v odvetví a spôsoby ich regulácie. Ďalej sa analytická časť sústreďuje na rozbor dotazníkového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/t1de9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství