Aneta SEDLÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Spalné teplo a výhřevnost vybraných energetických trav stanovení na základě elementární analýzy

Abstract:
Obnovitelné zdroje energie jsou z velké části zastoupeny energií z biomasy, která je pak využívána mnoha způsoby. Mezi ty nejběžnější patří přímé spalování fytomasy s cílem výroby tepla. K těmto účelům je v mnoha případech pěstována lesknice rákosovitá, které by mohla konkurovat jiná, výkonnější energetická tráva Szarvasi-1. Cílem bakalářské práce je porovnat vhodnost vybraných energetických trav …more
Abstract:
Renewable energy sources are largely represented by biomass energy, which is then used in many ways. Among the most common are the phytomass direct combustion to heating. For these purposes, in many cases growned Reed canary grass, which could compete with other, more efficient energy grass Szarvasi -1. Aim of this work is to compare the suitability of selected energy grasses (Phalaris arundinacea …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Jaroslav Bernas

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEDLÁKOVÁ, Aneta. Spalné teplo a výhřevnost vybraných energetických trav stanovení na základě elementární analýzy. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Bachelor programme / field:
Agriculture / Agribussines

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses mo0b7d mo0b7d/2
17/5/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17/5/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.