Theses 

Odměňováni a motivace zaměstnanců v podniku – Bc. Václav Svoboda

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Bc. Václav Svoboda

Master's thesis

Odměňováni a motivace zaměstnanců v podniku

Remuneration and Motivation of Employees in the Company

Abstract: Diplomová práce je věnována analýze systému odměňování a motivace zaměstnanců ve firmě MHM EKO s.r.o. Teoretická část popisuje základní pojmy z oblasti odměňování a motivace. Jedná se o strategie odměňování, mzdový systém, mzdové formy, fáze odměňování a zaměstnanecké výhody. U motivace jde o typy a procesy motivace, pracovní motivace, motivačními teoriemi a vztahem mezi motivací a odměňováním. Praktická část se zabývá analýzou, empirickým šetřením a rozhovorem v podniku MHM EKO s.r.o. a následným doporučením možných změn v oblasti odměňování a motivace v podniku.

Abstract: The thesis devoted to an analyze the system of remuneration and motivation of employees in the company MHM EKO s.r.o. The theoretical part describes the basic concepts of reward and motivation. This is a remuneration strategy, payroll system, payroll forms, phase compensation and employee benefits. In terms of types of motivation are motivation processes, work motivation, motivational theories and the relationship between motivation and remuneration. The practical part deals with the analysis, the empiric investigation and the interview in the company MHM EKO s.r.o. Advising the possible changes in reward and motivation in the company.

Keywords: odměňování, motivace, mzdové formy, mzda, systém odměňování, zaměstnanecké výhody, teorie motivace, remuneration, motivation, payroll forms, wages, reward system, employee benefits, motivation theory

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 13:26, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz