Bc. Václav Svoboda

Master's thesis

Odměňováni a motivace zaměstnanců v podniku

Remuneration and Motivation of Employees in the Company
Anotácia:
Diplomová práce je věnována analýze systému odměňování a motivace zaměstnanců ve firmě MHM EKO s.r.o. Teoretická část popisuje základní pojmy z oblasti odměňování a motivace. Jedná se o strategie odměňování, mzdový systém, mzdové formy, fáze odměňování a zaměstnanecké výhody. U motivace jde o typy a procesy motivace, pracovní motivace, motivačními teoriemi a vztahem mezi motivací a odměňováním. Praktická …viac
Abstract:
The thesis devoted to an analyze the system of remuneration and motivation of employees in the company MHM EKO s.r.o. The theoretical part describes the basic concepts of reward and motivation. This is a remuneration strategy, payroll system, payroll forms, phase compensation and employee benefits. In terms of types of motivation are motivation processes, work motivation, motivational theories and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance