Jiří Novák

Bachelor's thesis

Ekonomická situace v České republice před rokem 1989

Economic situation in the Czech Republic before 1989
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj ekonomické situace v České republice v letech 1970 až 1989. Bakalářská práce objasňuje základní pojmy z oblasti odhadů hrubého domácího produktu a metodiku přepočtů mezi systémem bilancí národního hospodářství a systémem národních účtů. Dále se práce zabývá vývojem celkové zaměstnanosti a analýzou produktivity práce. Použité zdroje dat vycházejí z publikovaných …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the economic development in the Czech Republic in the period from 1970 to 1989. Firstly, bachelor thesis defines the basic terms such as gross domestic product and clarifies the methodology of the material product system and the system of national accounts and their relationship. Secondly, it informs about the total employment development and the labour …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Kristýna Vltavská
  • Reader: Martina Šimková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51482