Jiří Novák

Bakalářská práce

Ekonomická situace v České republice před rokem 1989

Economic situation in the Czech Republic before 1989
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj ekonomické situace v České republice v letech 1970 až 1989. Bakalářská práce objasňuje základní pojmy z oblasti odhadů hrubého domácího produktu a metodiku přepočtů mezi systémem bilancí národního hospodářství a systémem národních účtů. Dále se práce zabývá vývojem celkové zaměstnanosti a analýzou produktivity práce. Použité zdroje dat vycházejí z publikovaných …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the economic development in the Czech Republic in the period from 1970 to 1989. Firstly, bachelor thesis defines the basic terms such as gross domestic product and clarifies the methodology of the material product system and the system of national accounts and their relationship. Secondly, it informs about the total employment development and the labour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Kristýna Vltavská
  • Oponent: Martina Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51482