Bc. Markéta Horká

Diplomová práce

Spokojenost učitelů vybrané střední školy s vybranými faktory pracovní spokojenosti

Satisfaction of Teachers of a Specific Secondary School with Selected Job Satisfaction Factors
Anotace:
Tématem mé práce je pracovní spokojenost učitelů vybrané střední školy. Hlavním cílem práce je zjistit, zda jsou učitelé spokojeni s aspekty vybraných vnějších faktorů pracovní spokojenosti. Pracovní spokojenost je jednou z podmínek efektivního využití pracovního potenciálu zaměstnanců, je vyjádřením kvality vztahu mezi organizací a jednotlivcem, v mnoha směrech ovlivňuje chování jednotlivce a má vliv …více
Abstract:
This thesis deals with job satisfaction of teachers in a selected secondary school. It aims to find out whether teachers are satisfied with the aspects of selected external job satisfaction factors. Job satisfaction is one of the prerequisites for the efficient use of the work potential of employees, it represents the quality of the relationship between an organization and an individual and in many …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií