Michal Belan

Master's thesis

Analysis of Real Economy Impact on Stock Markets and its Utilization for Investment Activities

Analýza Dopadu Reálnej Ekonomiky na Finančné Trhy a jej Využitie pre Investičné Účely
Abstract:
Cieľom tejto práce je analyzovať reakcie svetových najvýznamnejších akciových indexov a mien na rozličné makroekonomické správy a politiky centrálnych bánk a použiť tieto skúmané vzťahy na stanovenie najefektívnejšej investičnej a špekulačnej stratégie ako uchopiť tieto príležitosti pri ich opakovaní v budúcnosti. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá kapitola sa zameriava na nastavenie konceptuálneho …more
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze the reaction of world's most important stock markets and currencies to various macroeconomic news and policies of central banks and to use these researched relationships for setting the most efficient investment and speculation strategy on how to grasp these opportunities, when they repeat in future. The thesis is divided into three chapters. Chapter one focuses …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Bohumil Stádník
  • Reader: Petr Bayer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57196